Tot 10.000 euro ontvangen voor de ontwikkeling van uw medewerkers?

Geplaatst op: 14 oktober, 2016

Bent u bezig met een van onderstaande vraagstukken:

– Heeft u moeite om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen binnen uw organisatie?
– Wilt u graag dat uw medewerkers meer initiatief tonen, zelfstandiger zijn?
– Wilt u uw medewerkers meer betrekken bij uw ondernemingsdoelstellingen?
– Of wilt u meer zicht hebben op welke competenties uw (kern)team in huis heeft.

Dan is dit uw kans om dit met ESF subsidie te realiseren!

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt geld beschikbaar voor projecten die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bedrijven en instellingen kunnen tot en met 25 november 2016 hiervoor een aanvraag indienen. U kunt de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.

Projectonderwerpen die in aanmerking komen voor ESF subsidie:

– Het maken van een organisatiescan;
– Het uitvoeren van onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers;
– Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
– Het bevorderen van gezond en veilig werken;
– Het stimuleren van de interne en externe mobiliteit van werknemers.

U krijgt alleen subsidie voor de kosten van het verkrijgen van advies met een implementatieplan of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies. De subsidie per project bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,-. Voor het project mag geen andere subsidie zijn aangevraagd.

Voorbeeld van project
Het opstellen van een plan gericht op duurzaam personeelsbeleid

Dit project is erop gericht om te onderzoeken hoe u uw organisatie kunt voorbereiden op de toekomst. In hoeverre sluiten de kwaliteiten van uw team aan bij de ambities en toekomstige ontwikkelingen van uw organisatie. Wij onderzoeken de aanwezige en de mogelijk ontbrekende talenten. Dit onderzoek richt zich op uw gehele organisatie of op uw kernteam. We zetten o.a. de TMA methode in, in combinatie met individuele gesprekken. U ontvangt van ons een bewegingsplan voor de toekomst met daarin onderwerpen als:

  • Welke talenten en kwaliteiten heeft u in huis, welke talenten en kwaliteiten ontbreken?
  • Hoe zorgt u voor duurzaam personeelsbeleid waarbij iedere medewerker met de juiste kwaliteiten op de juiste plek zit?
  • Hoe creëert u betrokkenheid bij uw bedrijfsdoelen, welke talenten kunt u daarbij inzetten?

Wilt u meer weten?

We maken graag een vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden voor u te onderzoeken. U kunt contact opnemen met Henriette Postma via henriette@mensinorganisatie.nl of 06-46614992

Wij werken hiervoor samen met Hillegonda Schaaphok van Praktisch Veranderen.