Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden.

Het veranderen is vaak het probleem niet maar de eigen consequenties daarvan, daar liggen mensen wakker van! Staat jouw organisatie voor een grote verandering?  Of je wilt een nieuwe koers varen met al jouw medewerkers. Dan is bovenstaande quote een goede om te onthouden.

Mens in Organisatie kan je ondersteunen. Daar waar de eigen organisatie soms als een bedreiging kan overkomen, is een externe partij een slim besluit. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen belang, heel fijn voor jouw mensen en minder belastend voor jouw organisatie.

Door jarenlange ervaring weten we hoe veranderingen te borgen met nog steeds tevreden medewerkers. Wij werken graag met de methode Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry). Dit is een aanpak voor organisatieverandering waar mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat.

Eigen regie pakken
Het team wordt begeleid om in plaats van te ontkennen, klagen en kritiek te geven, te bewegen naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. In iedere organisatie gaat iets goed, anders zouden ze niet bestaan. En dat wat goed gaat vormt het startpunt voor verbetering, ontwikkeling en vernieuwing. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Onderzoeksfase
In een verandertraject beginnen wij met de onderzoeksfase. Wie zijn de belanghebbenden? Via interviews en data-analyse wordt informatie verzameld. Door de medewerkers te betrekken leren ze met en van elkaar. Samen stellen wij de gewenste situatie op en bepalen welke acties en initiatieven daarbij passen.

Wij helpen door middel van onze veranderscan, het begeleiden van een verandersessie of het volledig begeleiden en ondersteunen van jouw verandertraject.

Human resources management concept business man selecting virtual interface